AHT

Lider boteror ne teknologjine e ngrohjes

Eshte lider boteror ne teknologjine e gjelber dhe ekologjikisht miqesore te ngrohjes per ambiente familjare, industriale dhe aplikime te brendeshme e te jashtme tregetare.

Produktet AHT mbulojne ngrohje te ambienteve te brendeshme, shkrirje te bores dhe te akullit ne ambiente te jashtme, bazuar ne teknologjine tone revolucionare dhe unike te ngrohjes nga Shiritat me Metal Amorf.

Elementet ngrohes bazuar ne shiritat amorfe, veprojne ne temperature te ulta dhe jane me te sigurta e me pak te rrezikshme per perdoruesin.

NJOFTIME