Produktet

Produktet AHT

Produktet AHT mbulojne ngrohje te ambienteve te brendeshme, shkrirje te bores dhe te akullit, bazuar ne Teknologjine tone Revolucionare dhe Unike te Ngrohjes me Shirita Metalike Amorfe.

Ngrohje me rendiment te larte ne kosto te ulet, eshte totalisht i sigurte, sistem miqesor me ambientin dhe i cili eshte i lehte per tu instaluar dhe nuk kerkon mirembajtje per ngrohjen e te dy ambienteve, te brendeshme dhe te jashtme.

Sistemi elektrik i ngrohjes nga dyshemeja teknologjikisht i avancuar i AHT-se siguron nje ambient te ngrohte, te rehatshem dhe luksoz.

Sistemet e shkrirjes se Akullit dhe te Bores AHT jane bazuar ne teknologjine tone unike te ngrohjes me shirita metalike amorfe.

Avantazhet e Ngrohjes Nen dysheme me Shirita Metalike Amorfe AHT per ngrohje te pergjithshme.

AMBIENTE TE BRENDESHME

Sistemi elektrik i ngrohjes nga dyshemeja teknologjikisht i avancuar i AHT-se siguron nje ambient te ngrohte, te rehatshem dhe luksoz. Per perdorim ne cdo tip dhome si banje, kuzhine, dhome ndenje, dhome sherbimesh, bodrum, magazine ose dhome gjumi, mund te instalohet nen cdo tip dyshemeje sic eshte, pllake, gure, dru, laminat, pvc ose tapet sipas manualit te instalimit.

Sistemi i ngrohjes AHT ofron nje ngrohtesi konstante dhe vecanerisht te rehatshme, pa fryrje te ajrit te ngrohte nga ventilatoret ose paisjet e zhurmshme fryrese te cilat ngrene pisllek dhe pluhur.

Mungesa bezdisese e radiatorit ofron mundesi arredimi me te lehte per ambientin dhe krijon nje ambient shtepie me te sigurt duke eliminuare siperfaqet e nxehta.

Sistemi i ngrohjes nen dysheme AHT, bazuar ne teknologjine unike te ngrohjes me Shirita Metalike Amorfe, ka avantazhe domethenese mbi te gjitha tipet e tjere te sistemeve te ngrohjes nen dysheme:

 • Pershtatet direct ne dysheme nen cdo lloj siperfaqeje
 • Arrin temperaturen e punes me shpejt se cdo sisitem tjeter
 • Gjeneron nje nxehtesi me te qendrueshem
 • Eshte me pak i kushtueshem dhe me shume ekonomik ne punes
 • Ka trashesi te vogel dhe fleksibilitet te larte
 • Eshte jashtezaonisht i thjeshte dhe i lehte per t’u instaluar
 • Eshte shume i sigurte nga rreziqet e goditjeve elektrike dhe rrezatimi elektromagnetik
 • Eshte i besueshem dhe rezistent.

 

Rrjetat ngrohese AHT jane dizenjuar dhe prodhuar ne standartet me te larta te sigurise dhe ploteson kerkesat e zbatimit te klasit II; jane ndertuar me izolim te dyfishte dhe kane kaluar me sukses testet e zbatimit te standarteve te sigurise IEC: IEC En 60335-1:2012;A11 (Paisjet shtepiake dhe paisje te ngjashme elektrike – Siguri, kerkesa te pergjithshme) dhe IEC En 60335-2-96:2002;A1:A2 (kerkesa te vecanta per elementet e sheshta dhe fleksibile ngrohese per ngrohjen e dhomave), si dhe IEC En 62233:2008 (Fushat elektromagnetike te aparaturave shtepiake ne lidhje me ekspozimin e njeriut).

Rrjetat ngrohese AHT jane certifikuar dhe renditur nga Underwriters Laboratories (UL) bazuar ne standartin UL 1693 (Ngrohja Rrezatuese Elektrike), Numer Certifikate E349312 si dhe Nemko, Numer Certificate P15220551 dhe prandaj mban me krenari market CE-ne, N te Nemko dhe CB si dhe UL.

CFARE ESHTE NGROHJA NEN DYSHEME?

Ngrohja nen dysheme, nje ide e perdorur per here te pare nga Romaket e lashte, eshte edhe nje here duke u bere forma me e popullarizuar e ngrohjes ne Shtetet e Bashkuara., UK, dhe ne te gjithe Europen nga Lindja ne perendim. Per shkak te komoditetit dhe efikasitetit te saj te larte, njerezit po zbulojne se nje sistem ngrohes nen dysheme ka me shume avantazhe sesa ata mendonin.

 

Ngrohja nen dysheme jep nje ngrohje konstante dhe ekstremisht te rehatshme, pa rryma ajri te ngrohte nga ventilatoret e zhurmshem qe ngrene pisllek dhe pluhur. Mungesa e Radiatoreve ben qe vendosja e mobiljeve te jete me e lehte dhe krijon nje ambient me te sigurt pa ekspozim te siperfaqeve te ngrohta.

 

Ngrohja nen dysheme ofron rehati, ngrohtesi te vazhdueshme me nje ngrohje te shendetshme, te paster, te qete dhe te sigurte per banoret dhe siperfaqet e dhomes.

NDJESIA E TE NGROHTIT FILLON NGA KEMBET

Eshte e vertete. Kur kembet e tua jane te ngrohta, ju ndiheni me te ngrohte dhe me te rehatshem ne te gjithe trupin. Meqenese Sistemi i ngrohjes AHT ngroh dhomen nga dyshemeja, temperatura e ajrit eshte gjithmone e larte ne dysheme dhe ulet ne menyre te qendrueshme drejt tavanit. Kjo eshte rehati!

 

Sasia e lageshtires ne dhome eshte me e qendrueshme dhe e shendetshme. Ndryshe nga ngrohja me ajer te detyruar, ngrohja me rrezatim ka me pak gjasa te te thaje kanalet e hundes, me pak gjasa te te thaje lekuren dhe me pak gjasa te demtoje mobiljet.

 

Meqenese ajri nuk thahet, ndihet disa grade me i ngrohte sesa eshte ne te vertete. Dhe per çdo shkalle te vetme te temperatures me te ulet, ju kurseni energji dhe para.

EDHE FATURAT E ENERGJISE ELEKTRIKE DO JU BEJNE TE NDIHENI REHAT

Vetem Rehati eshte nje arsye e mire per te investuar ne nje sistem ngrohje nen dysheme AHT, por ka edhe arsye te tjera te mira… si, kursimi i kostove dhe efikasiteti i energjise.

 

Me nje sistem ngrohje nen dysheme AHT, njerezit shpesh zbulojne se jane rehat ne temperatura me te ulta se ato te siguruara nga sisteme konvencionale… dhe percaktimi temperatura te ulta do te thote kosto me te ulta energjie.

 

Me sistemet e ngrohjes nen dysheme AHT, kursimet fillojne qe ne blerjen e sistemit. Jo vetem qe sistemet tona kushtojne me pak per blerjen dhe instalimin se sistemet e tjera nen dysheme rrezatuese, por ato zakonisht kushtojne me pak edhe gjate punes (konsum).

Zbulo rehatine, ndjej te ngrohtin, dhe shijo efikasitetin e ngrohjes rrezatuese nen dysheme.

Pyet distributorin me te afert AHT per nje oferte per ndertesen tjeter tuaj apo projektin e rinovimit. Ju do te surprizoheni se sa ekonomike mund te jete ngrohja nen dysheme rrezatuese

AMBIENTE TE JASHTME

Sistemet e shkrirjes se Akullit dhe te Bores AHT jane bazuar ne teknologjine tone unike te ngrohjes me shirita metalike amorfe. Ato kane avantazhe domethenese mbi te gjitha sistemet e shkrirjes se bores dhe parandalimit te akullit me baze hidronike ose tela elektrike.

 

AHT aktualisht furnizon tre familje produktesh:

 • Nentoke – Shirita ngrohes per ambiente te jashtme U
 • Kulme dhe Ulluqe catish – Shirita ngrohes per ambiente te jashtme G
 • Rruge – Shirita ngrohes per ambiente te jashtme R

 

Midis perfitimeve te sistemeve AHT te shkrirjes se bores dhe parandalimit te akullit jane:

 • Siperfaqe te gjere kontakti me toke te ftohte ose akull
 • Arrijne temperaturen e punes me shpejt se sisteme te tjera
 • Kursim energjie
 • Gjenerojne me shume nxehtesi
 • Kosto te ulet
 • Ekstremisht te thjeshte dhe instalim te lehte
 • Te besueshem dhe te qendrueshem.

 

Te destinuara per perdorim nen beton, asphalt, shtrese me gure, zhavorr dhe bar artificial ose natyral te ngroh fusha sporti te te gjitha llojeve si futboll, rugby, tenis, golf etj., si dhe per aplikime bujqesore.

Elementi ngrohes mund te furnizohet nga burime me tensione te ndryshme, AC ose DC: 110-120, 220-240, 400 dhe 600 V, per sa kohe qe kufiri aktual eshte plotesuar. Perdorimi i tensionit te ulet (poshte 50 v) eshte gjithashtu i mundur. Limiti me i larte i temperatures se punes se elementit ngrohes eshte 70o C.

 

Te gjithe shiritat ngrohes per ambiente te jashtme AHT bazohen ne nje dizajn unik te kabllit plotesisht te tokezuar bere nga shiriti metalik amorf mbyllur me nje mbyllje mekanike te forte por fleksibile. Elementi eshte dizenjuar te permbushe standartet IEEE 515.1 per aplikimet nen toke dhe te ekspozuara ne ambiente te jashtme dhe jane te certifikuara dhe te renditura plotesisht nga INTERTEK dhe me krenari mban marken ETL.

SHKRIRJA E BORES DHE PARANDALIMI I AKULLIT ME AHT

Sistemi i shkrirjes se bores dhe te akullit AHT eshte ideal per beton te jashtem, asfalt, gure asfaltues, zhavorr dhe lendine / terren (fusha sportive etj). Bazuar ne Teknologjine tone unike me Shirita me Metal Amorf te cilet kane avantazhe te konsiderueshme ne krahasim me çdo lloj sistemi tjeter, hidronike ose elektrike bazuara ne kabllo te shkrirjes se debores dhe sistemeve te parandalimit te akullit.

PERFITIMET

Perfitimet jane si me poshte:

 • Siperfaqe e madhe kontakti me token e ftohte ose siperfaqen e akullit
 • Arrin temperaturen e punes me shpejt se sistemet e tjera
 • Kursim energjie
 • Me pak te kushtueshme
 • Gjeneron me shume nxehtesi
 • Jashtezakonisht e thjeshte dhe e lehte per t’u instaluar
 • Siguri perfekte nga shkarkesat elektrike dhe nga rrezatimi elektromagnetik
 • I besueshem dhe i qendrueshem
ELEMENTET NGROHES AHT

AHT aktualisht furnizon dy familje produktesh:

 • Rrjeta ose shirita per ngrohje nen dysheme te ambienteve te jashtme normalisht ne 250 – 500 W/m2
 • Shirita per Ngrohjen/Mbrojtjen nga Ngrica te Tubave dhe te Ulluqeve

Te dyja ambientet bazohen ne nje dizajn unik te kabllit plotesisht te tokezuar bere nga shiriti metalik amorf mbyllur me nje mbyllje mekanike te forte por fleksibile. Elementi eshte dizenjuar te permbushe standartin IEEE 515.1 per aplikimet nen toke dhe te ekspozuara ne ambiente te jashtme.

PERFORMANCA E ELEMENTIT NGROHES

Elementi ngrohes ka nje fuqi fikse. Duke perdorur gjeresi dhe gjatesi te ndryshme te shiritave amorfe, mund te arrihet fuqia e kerkuar per meter linear/foot. Ne menyre tipike kufiri i siperm i fuqise se elementit ngrohes eshte 62 w/m. Ky kufi korrespondon me me shume se 5 amp ne nje qark te vetem. Elementi ngrohes mund te furnizohet nga burime te ndryshme te tensionit te energjise, AC ose DC: 110-120, 208, 220-240, 400 dhe 600 V, deri sa te arrihet limiti i korentit. Perdorimi i tensioneve te uleta (me pak se 50 V) eshte i mundur. Temperatura maksimale e punes se elementit ngrohes eshte 70°C.

DIMENSIONET GJEOMETRIKE

Rrjetat ngrohese jane dizenjuar te mbulojne nje siperfaqe ngrohese nominale prej 20%, por gama normale e densitetit te siperfaqes se mbuluar eshte nga 15% ne 30%. Gjithashtu edhe vlera te tjera jane te mundura.

VLERAT ELEKTRIKE

Fuqia normale e hyrjes per çdo rrjete ngrohjeje eshte 250 – 500 w/m2. siç specifikohet ne secilen etikete te rrjetave ngrohese.

Te dhena me te larta mund te arrihen me lehtesi duke zvogeluar hapsiren ndermjet elementeve ngrohese paralele.

AVANTAZHET & SIGURIA

Avantazhet e ngrohjes me shirita me metal amorf AHT per nje ngrohje te gjitheanshme, ideale per:

 • Banjo
 • Kuzhin
 • Depo
 • Bodrume
 • Dhome ndenje
 • Dhome fjetje

 

Sistemi i ngrohjes nen dysheme AHT, bazuar ne nje teknologji unike te ngrohjes me Shirita me Metal Amorf, ka avantazhe domethenese mbi cdo lloj sistemi tjeter ngrohes nen dysheme:

 • Pershtatet direct ne dysheme nen cdo lloj siperfaqeje
 • Arrin temperaturen e punes me shpejt se cdo sistem tjeter
 • Gjeneron nje nxehtesi me te qendrueshem
 • Eshte me pak i kushtueshem dhe me shume ekonomik gjate punes
 • Ka trashesi te vogel dhe fleksibilitet te larte
 • Eshte jashtezakonisht i thjeshte dhe i lehte per t’u instaluar
 • Eshte shume i sigurte nga rreziqet e goditjeve elektrike dhe rrezatimi elektromagnetik
 • Eshte i besueshem dhe rezistent
- MUND TE INSTALOHET DIREKT NE DYSHEME NEN CDO LLOJ SIPERFAQE

Rrjetat ngrohese AHT jane ndertuar nga shirita te gjere metalik te cilat mbulojne te pakten 25% te siperfaqes se dyshemes (krahasuar me vetem 1% deri ne 2% me tel ngrohes). Kjo siperfaqe e madhe transmetimi te nxehtesise lejon qe elementi ngrohes te punoje ne temperatura te ulta deri ne 30 grade (krahasuar me gamen e temperaturave tipike te me shume se 60 gradeve te berthames se ngrohjeve te zakonshme me tel), dhe perseri gjeneron ngrohjen e kerkuar ne siperfaqen perreth.

Temperatura e ulet e punes lejon instalimin direkt ne dysheme nen tipe te ndryshme sic jane pllaka qeramike, dru, parket etj.

ARRIN TEMPERATUREN E PUNES ME SHPEJT SE SISTEMET E TJERA

Siperfaqa e madhe e transferimit te nxehtesise se shiritave ngrohes dhe distance e vogel ndermjet elementeve ngrohes dhe mbulimi i dyshemese garantojne qe temperatura e dyshemese te arrije temperaturen e deshiruar me shpejte se sistemet me tel fundosur thelle ne dysheme.

Rrjetat ngrohese AHT jane ndertuar nga shirita te gjere metalik te cilat mbulojne te pakten 25% te siperfaqes se dyshemes (krahasuar me vetem 1% deri ne 2% me tel ngrohes). Kjo siperfaqe e madhe transmetimi te nxehtesise lejon qe elementi ngrohes te punoje ne temperatura te ulta deri ne 30 grade (krahasuar me gamen e temperaturave tipike te me shume se 60 gradeve te berthames se ngrohjeve te zakonshme me tel), dhe perseri gjeneron ngrohjen e kerkuar ne siperfaqen perreth.

 

Temperatura e ulet e punes lejon instalimin direkt te pllaka qeramike, dru, parket, moket mbi rrjetat ngrohese pa patur friken e demtimit te ngjyres, cilesise ose veshjen e ketyre mbulesave delikate te dyshemese.

GJENERON ME SHUME NXEHTESI TE QENDRUESHME

Rrjetat ngrohese AHT jane ndertuar nga shirita te gjere metalike te cilat mbulojne te pakten 25% te siperfaqes se dyshemes (krahasuar me vetem 1% deri ne 2% me tel ngrohes). Ky mbulim i larte krijon ngrohje ekstremisht te qendrueshme mbi pjesen e siperme te mbuleses se dyshemese.

ESHTE ME PAK I KUSHTUESHEM DHE ME SHUME EKONOMIK GJATE PUNES

Meqenese rrjetat ngrohese AHT arrijne temperaturen e deshiruar te punes shpejt, aktivizimi i sistemit per te arritur nje temperature te deshiruar mund te filloje me vone se sa nje sistem i krahasueshem me tel, duke rezultuar me kosto pune me te ulet.

 

Shiritat ngrohes transferojne te gjithe energjine elektrike ne ngrohje dhe meqenese trashesia e shiritave eshte minimale (1/1000th inch), ngrohja nuk ruhet ne vet elementin ngrohes; e gjithe nxehtesia shperndahet ne siperfaqe duke rezultuar me kosto pune me te mira ekonomike.

KA TRASHESI TE VOGEL DHE FLEKSIBILITET TE LARTE

Shiriti ngrohes eshte i trash vetem 1/1000th inch. Trashesia totale e rrjetes, perfshire izolimin eshte me pak se 1/10th inch prandaj eshte i pershtatshem jo vetem per instalime ne ndertesa te reja, por edhe per projekte rinovimi, rimobilimi dhe arredimi.

Teknologjia State-of-the-art (me e reja) do te thote pothuajse asnje ndryshim ne ngritjen e dyshemese gjate rinovimeve.

ESHTE JASHTEZAKONISHT I THJESHTE DHE I LEHTE PER T’U INSTALUAR

Thjesht shtrini rrjetat ngrohese nen dysheme, lidhni telat elektrik dhe ju jeni gati te mbuloni dyshemene me cdo lloj mbulese.

ESHTE SHUME E SIGURTE NGA RREZIQET E GODITJEVE ELEKTRIKE DHE RREZATIMI ELEKTROMAGNETIK
ESHTE I BESUESHEM DHE REZISTENT

Sistemi nen dysheme me metal amorf AHT do te zgjase per shume shume vite me mirembajtje minimale, pa probleme, me ngrohje te gjitheanshme, te rehatshme dhe te sigurte, menyra e te ardhmes dhe me kosto te ulet.

Rrjetat ngrohese AHT

Jane dizenjuar dhe prodhuar ne standartet me te larta te sigurise.

Rrjetat ngrohese plotesojne kerkesat e zbatimit te klasit 2; jane ndertuar me izolim te dyfishte dhe kane kaluar me sukses testet e zbatimit te standarteve te sigurise IEC: IEC 60335-1 (Paisjet shtepiake dhe paisje te ngjashme elektrike – siguri, kerkesa te pergjithshme) dhe IEC 60335-2-96 (kerkesa te vecanta per elementet e sheshta dhe fleksibile ngrohese per ngrohjen e dhomave).

Rrjetat ngrohese jane gjithashtu te certifikuara dhe te renditura nga Underwriters Laboratories (UL) bazuar ne standartin UL 1693 (Ngrohje Radiante Elektrike), materiali E349312.

Prandaj produktet AHT mbajne me krenari marken CE, kane marken CB, marken Nemko N dhe marken UL. Gjithashtu ato jane testuar, aprovuar dhe certifikuar nga nje numer organizatash nderkombetare sigurie si SAA – Australi, ISI – Israel, GOST – Federata Ruse, PSE – Japoni.

Shirita ngrohes per ambiente te jashtme AHT

Jane dizenjuar dhe prodhuar te perballojne kushte te ashpra te jashtme dhe te permbushin standartet me te larta nderkombetare te sigurise.

Shiritat ngrohes per ambiente te jashtme bazohen ne nje dizajn unik te shiritit metalik te elementit ngrohes plotesisht te tokezuar mbyllur me nje mbyllje mekanike te forte por fleksibile. Ata permbushin standartin IEEE 515.1 per aplikimet nen toke dhe te ekspozuara ne ambiente te jashtme.

 

Prandaj shiritat ngrohes per ambiente te jashtme AHT jane miratuar globalisht nga Intertek dhe me krenari mbajne marken ETL.

 

Produktet e AHT jane testuar dhe eshte konstatuar se kane rrezatim elektromagnetik te paperfillshem, shume me poshte kerkesave minimale te standarteve te aplikueshme. Prandaj dhe ata jane miratuar nga Nemko dhe kane certifikimin e duhur.

 

Te gjithe produktet AHT nese instalohen sipas instruksioneve te instalimit te pershkruara ne manualin e instalimit te AHT-se, jane ne menyre perfekte te sigurta dhe arrijne ne nivelet me te larta te performances.