Teknologjia

Teknologjia

CFARE ESHTE NJE SHIRIT ME ALIAZH METALIK AMORF?

Aliazhet metalike amorfe, shpesh quhen edhe xhama metalik, jane relativisht materiale te reja, kryesisht te vlefshem ne forme shiritash te holle. Ata jane pergatitur me nje teknike ftohje te shpejte te aliazhit metalik te shkrire. Ne kete teknike nje shirit i aliazhit metalik te shkrire derdhet ne nje tambur bakrri i cili rrotullohet me shpejtesi.

 

Per shkak te trashesise se shiritit, nga 20 ne 30 micron, ftohet shume shpejt (ne nje game rreth 1,000,000 grade/sekond). Meqenese fortesimi vjen shume shpejt, asnje strukture kristaline nuk ka shanc te formohet. Ne vend te kesaj, krijohet, nje ngurtesim amorf, ne forme shiriti shume te holle (gjeresia varion nga disa milimetra ne 10 cm)

CFARE ESHTE E VECANTE NE SHIRITAT AMORFE?

Natyrisht, mungesa e cdo strukture kristaline ne shiritat amorfe eshte speciale. Megjithate, kemi karakterisitika te tjera te materialit si pasoj e mungeses se strukturave kristaline. Kufijte ndermjet kristaleve ne trupat e ngurte kristaline zakonisht shkaktojne me te shumten e demtimeve te materialit.

Struktura pa kufij dhe homogjene e aliazhit metalik amorf siguron karakteristika unike mekanike, kundra ndryshkies, dhe karakteristika magnetike. Kjo ben qe aliazhi metalik amorf te jete superior ne shume menyra nga metalet kristaline me te zakonshem.

 

Teknologjia me Shirita me Metal Amorf AHT

 

Teknologjia revolucionare me shirita amorfe AHT lejon te zhvillohen metoda per te aplikuar shiritat ne siperfaqe te ndryshme, duke vendosur izolim dhe cilesi shtese sic eshte ngjitja, etj.

 

Shiritat amorfe AHT jane elementet ngrohes shume me efektive sesa telat ngrohes per ate cfare ata sigurojne.

NJE BURIM I SIGURT NGROHJEJE

Elementet ngrohes bazuar ne shiritat amorf, operojne ne temperature me te ulta dhe gjithashtu jane me te sigurta dhe me pak te rrezikshme per perdoruesit.

Nuk ka djegie te padeshiruar dhe te rrezikshme te oksigjenit ose te pluhurit, nuk ka flake te hapur, nuk ka ndjesine e asfiksise ose ererave te keqia ndersa elementi ngrohes eshte duke punuar dhe kontroll i plote i sigurise elektrike jane ndertuar ne sistem.

PERFORMANCE SUPERIORE NGROHJEJE

Per arsye te mases se vogel te elementeve ngrohes AHT, ata performojne shume me mire sesa elementet e zakonshem ngrohes. Me te vertet, shiriti amorf do te filloje te ngrohe pjesen qe e rrethon me shpejt se lloji tradicional.

Kjo gjithashtu do te thote qe teknologjia AHT eshte me efikase ne energji sesa sistemet e tjera ngrohese, duke kursyer keshtu faturat e energjise elektrike dhe duke ofruar nje sistem me kosto te ulet mirembajtjeje.

JETE E GJATE

Teknologjia AHT ka nje avantazh te madh ne aspektin e jetegjatesise per shkak te temperatures se ulet te elementit ngrohes.

KURSIMET E ENERGJISE

Sistemi i ngrohjes nen dysheme AHT ofron tre fusha kryesore te kursimit te energjise krahasuar me radiatoret. Humbjet nga dritarja jane shume me te ulta. Humbjet nga tavani jane te ulta sepse temperature ne nivelin e tavanit eshte e ulet dhe humbjet nga muri dhe ndryshimet e ajrit jane te ulta sepse me sistemin AHT temperaturat e ajrit ne dhome jane te ulta per te siguruar te njejtin nivel rehatie.

I PERSHTATSHEM PER TE GJITHA AMBIENTET

Sistemi AHT eshte i perdorshem ne cdo tip ndertese, nese eshte ndertim i ri, rinovim shtepie apo riparim catie, per ambiente familjare dhe tregetare.

I PERSHTATSHEM PER TE GJITHA MBULESAT E DYSHEMESE

Per shkak te temperaturave te ulta te punes se elementit ngrohes AHT mund te vendoset ne cimenton veteniveluese ose neperzierjen ne forme qumeshti me trashesi te pakten ¼ inch (6mm), dhe mbi te vendoset cdo lloj mbulese dyshemeje e thate duke perfshire dru ose parket ose moket nga muri ne mur pa demtuar ngjyren, llakun, ngjitesit dhe cilesite fizike.

SIPERFAQE E MADHE TRANSFERIMI

Siperfaqe e madhe transferimi te shiritave domethene qe produkti arrin nje nivel specific te fuqise dalese ne temperature te ulet.

KOSTO E ULET IZOLIMI

Elementet e shiritave mund te jene mbeshtjelle me tipe te ndryshme te izolimit polimer, dhe ndryshe nga elementet e telit, punojne ne temperature te ulta, qe kerkojne me pak izolim ose izolim me te lire.

FUSHE ELEKTROMAGNETIKE TE PAPAERFILLSHME

Matjet e fortesise se fushes elektromagnetike gjeneruar nga rrjetat ngrohese AHT provojne qe eshte e paperfillshme kur krahasohet me nivelet e pranueshme te fortesise nga EMF. Rrjetat ngrohese AHT kane kaluar ne menyre rigoroze testet e sigurise dhe AHT k ate gjitha aprovimet e nevojshme.

AVANTAZHE TE TJERA

Sistemi AHT ka avantazhe te tjera te qarta; te qenurit forma ngrohese me e rehatshme dhe natyrale; eshte i thjeshte, i sigurte dhe i qete; eshte virtualisht pa mirembajtje, ai ploteson zhvillimet e tjera te kursimit te energjise ne ngrohje – p. sh. e.g. Kaldaja kondesuese, panele diellore, pompa ngrohese dhe sisteme te kombinuara per ngrohje dhe fuqi – dhe eshte i thjeshte, jo i shtrenjte per t’u instaluar.